Czym się zajmujemy?

 

Świadczymy usługi eksperckie i doradcze w zakresie kamieniarstwa:

 • Doradzanie w zakresie negocjacji kontraktów, projektowania i wykonania robót kamieniarskich na obiektach budowlanych.
 • Doradzanie podczas doboru kamienia naturalnego.
 • Kosztorysowanie budowlanych prac kamieniarskich.
 • Rozliczanie budowlanych robót kamieniarskich.
 • Organizacja kamieniarskich robót budowlanych.
 • Nadzór budowlanych prac kamieniarskich.
 • Badania i ekspertyzy petrograficzne w tym również dla potrzeb konserwatorskich.

Świadczymy usługi eksperckie i doradcze na rynku nieruchomości:

 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Zarządzanie nieruchomościami.
 • Badanie rynku nieruchomości.
 • Sporządzanie planów zarządzania nieruchomością.

Zobacz nasze oferty nieruchomości.